Pored osnovne delatnosti, a to su klimatiacija i bela tehnika, prateći razvoj elektroinstalacija, materijala, alata i opreme za rad servis Delta electronic proširio je ponudu svojih delatosti na izvođenje elektroinstalacija slabe struje.Opremljeni smo alatom za adaptacije i promene elektroinstalacija u stambenim i poslovnim prostorima, uz minimalna oštećenja na zidovima i plafonima.

Pod pojmom izvodjenje elektroinstalacija servis Delta electronic radi:

*Skidanje stare elektroinstalacije

*Postavljanje nove elektroinstalacije

*Zamena topljivih sa automatskim osiguračima

*Montaža i popravak rasvetnih tela

*Zamena ili premeštanje električnih vodova za sijalice

*Ugradnja halogene i LED rasvete

U radu koristimo materijale i opremu isključivo proverenih i renomiranih proizvođača.