Fabrika Galanz je jedan od vodećih svetskih proizvođača klima uređaja. Kapacitet fabrike od 12.500.000 (dvanaest miliona i pet stotina hiljada) komada godišnje govori sam za sebe. Svi uređaji imaju ugrađen jonizator vazduha.