Servis LG klima uređaja


Vađenje filtera

Skidanje maske

Skidanje kadice kondenzata

Skidanje vetilatora

Ventilator unutrašnje jedinice

Vraćen ventilator i kadica kondenzata

Završen servis

Puštanje u rad


Servis Midea klima uređaja


Priprema za servis

Skidanje maske i filtera

Skidanje kadice kondenzata

Skidanje ventilatora

Ventilator unutrašnje jedinice

Vraćen ventilator i kadica kondenzata

Završen servis


Servis Galanz klima uređaja


Priprema za servis

Skidanje maske i kadice kondenzata

Skidanje ventilatora

Naslage bakterija iza ventilatora

Vraćen ventilator i kadica kondenzata

Završen servis