Frižideri i Zamrzivači

SZR Delta electronic pored klimatizacije bavi se popravkom i servisiranjem kućnih uređaja. U što kraćem roku dolazimo na vašu adresu i uz višegodišnje iskustvo vrlo brzo i kvalitetno otklanjamo kvar na vašem uređaju.

Kućni rashladni uređaji su mali rashladni aparati pogonske snage do 300W, zapremine hlađenog prostora do 500l, koji služe za čuvanje i zamrzavanje namirnica u domaćinstvu.U njoh se ugrađuju male kompresorske mašine za hlađenje, a u male frižidere zapremine do oko 100l i difuzione apsorpcione mašine.

Obično frižideri ne održavaju temperaturu ispod 0C, jer bi to bilo nerentabilno pa i nepotrebno s obzirom na njihovu namenu.Kućni zamrzivači održavaju temperaturu do -20C. U frižiderima se mogu čuvati sve namirnice i gotova jela. Treba izbegavati unošenje gotovih jela dok su još topla. Namirnice koje lako upijaju ili odaju mirise drže se u zatvorenim posudama ili plastičnim kesama.


U domaćinstvu postoje različiti tipovi frižidera i zamrzivača:


Rukovanje i održavanje kućnih rashladnih uređaja


Kućni rashladni uređaj se postavlja na ravnom, suvom i od sunca zaklonjenom mestu. Treba izbegavati postavljanje uređaja pored izvora toplote (peći, šporeta, itd..). Neki uređaji se ne smeju postavljati na suviše hladnom mestu pa proizvođač propisuje i minimalnu temperaturu okoline (posebno kod nekih dvotemperaturnih, kombinovanih uređaja). Od velike važnosti je ravan i stabilan položaj koji se podešava preko pedešljivih nožica kojima su opremljeni skoro svi kućni rashladni aparati. Frižideri i zamrzivači se nivelišu libelom.

Frižider postiže najveći efekat hlađenja kada je površina isparivača prekrivena samo injem. Što je deblji sloj leda na isparivaču, uređaj slabije hladi jer je led izolator i otežava prolaz toplote. Prema tome neophodno je odstraniti sloj štetnoh leda kad god se nakupi. Led se ne sme skidati mehaničkim putem (NOŽEVIMA, ODVIJAČIMA, ILI BILO KAKVIM LOPATICAMA). Led mora sam da se odvoji od površine isparivača, a to se najlakše postiže unošenjem posude sa vrelom vodom u hlađeni prostor (KOJA SE DRŽI ODREĐENO VREME PRI ZATVORENIM VRATIMA). Nakon toga led se uklanja blagim pokretima ruke, a površina isparivača se prebriše.

Površina kondenzatora se čisti jednom godišnje i to četkom sa mekom dlakom ili usisivačem. Treba izbegavati pranje, a prostor oko kompresora se čisti pažljivo.

Čišćenje kondenzatora

Pre svakog otapanja, pranja i čišćenja izvaditi utikač iz utičnice. Ako se frižider ne koristi duže vremena utikač treba izvući iz utičnice, isprazniti, otopiti i oprati, a vrata ostaviti poluotvorena. Uređaj se mora povremeno uključivati (bar jedanput u 90 dana) i pustiti da radi određeno vreme (30 minuta). Na ovaj način se obezbeđuje povremeno podmazivanje kompresora i cirkulacija rashladnog sredstva kroz cevovod.