Veš mašine

SZR Delta electronic pored klimatizacije bavi se popravkom i servisiranjem kućnih uređaja. U što kraćem roku dolazimo na vašu adresu i uz višegodišnje iskustvo vrlo brzo i kvalitetno otklanjamo kvar na vašem uređaju.

Ručno pranje veša je težak i naporan posao, tako da se više ne koristi ni tamo gde za to postoje uslovi. Sada su praktično svuda u upotrebi mašine za pranje veša za čiji pogon se koristi električna energija. Mašine za pranje veša namenjene se za dužu upotrebu i zato pri izboru mašine moramo biti veoma pažljivi.

Prilikom kupovine mašine treba voditi računa o sledećem:

* Dizajn i cena ne smeju biti primorani

* Ni jednog proizvođača kao ni tip mašine unapred ne treba favorizovati

* Mašinu za pranje veša ne treba kupovati na brzinu i ne treba se suviše pouzdati u savete prodavaca

* Pre kupovine treba znati kakvu mašinu hoćemo, sa koliko programa, koje vrste programa, broj obrtaja centrifuge i dr.

Na ovakav način uz prethodno proučavanje prospekata različitih proizvođača može se odabrati mašina za pranje veša koja neće biti najskuplja niti najlepša ali biće pouzdana i dugotrajna.

Za dobar rad vaše mašine važni su i sledeći uslovi:

* Vreme pranja treba da bude što kraće odnosno da potapanje, pranje i ispiranje određene količine veša ne traje duže od jednog sata

* Mehaničko pokretanje vode i veša ne sme da prouzrokuje oštećenje veša već istovremeno da odstranjuje prljavu vodu i stalno da upućuje nove količine sapunice koja treba da struji kroz svaki deo korisnog prostora mašine

* Mašina treba što duže da održava nepromenjenu temperaturu zagrevanja tečnosti za pranje

* Sredstva koja koristite za pranje veša efikasno treba da rastvaraju nečistoću, a da pri tom ne deluju negativno na veš


U domaćinstvu postoje različiti tipovi veš mašina:


Praktični saveti


Mašine za veš koje se danas koriste kapaciteta su do 5kg. Ovu težinu treba izbegavati i mašinu puniti do 3,5kg, jer je tada optimalni kvalitet pranja. Kod pranja sintetike optimalni kvalitet pranja je do 1,5kg, a za vunu samo 1kg.

Prosečna težina veša:

* Pokrivač za posteljinu............................700 - 1000g

* Stolnjak....................................................300 - 600g

* Čaršav za posteljinu.........................................600g

* Jastučnica........................................................200g

* Peškir od frotira......................................200 - 300g

* Radni mantil......................................................350g

* Spavaćica..............................................300 - 500g

* Košulja.............................................................350g