Prednost inverter klima uređaja


Princip rada Inverter klima ure]aja

Kompresori kod standardnih klima uređaja uobičajeno rade konstantnom brzinom, jedino sa inverter tehnologijom brzina rada kompresora prati se putem elektronike. Kompresor radi najvećom brzinom ukoliko je razlika između spoljne i temperature u prostoriji prevelika, a najsporije kada je dostignuta zadata temperatura. Posledica toga je ušteda energije te povećan komfor boravka u takvom prostoru.

Ušteda energije

Za razliku od klasičnih klima uređaja, klima uređaji s inverterom mogu kontrolisati brzinu kompresora i time podešavati temperaturu hlađenja i grejanja.

Kad sobna temperatura dostigne zadatu vrednost, klima uređaji s inverterom mogu raditi manjom brzinom kompresora i održavati tu temperaturu, na taj način ušteda troškova energije je oko 44% u poređenju s klasičnim.


Grafikonski prikazPovratak početnog ulaganja

Iako je kupovna cena nešto viša, ako koristite klima uređaj s inverterom duže vreme, smanjivaće se troškovi električne energije i vratićete uloženi novac i tako uštedeti na troškovima održavanja.


Grafikonski prikaz


Brzo hlađenje i grejanje

U poređenju s klasičnim klima uređajima s inverterom mogu brže pokrenuti svoje kompresore i na taj način postižu snažno delovanje.

Stoga kad se vraćate kući spolja, za vreme vrućih letnjih dana možete ubrzati rad kompresora tako da se poveća učinak i soba brže ohladi. Ako su spoljne temperature niske zimi, inverteri rade snažnije od klasičnih i brže zagrevaju sobu.


Grafikonski prikaz